AMPA

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) de Xaloc te com a objectiu articular la participació de les mares i pares en la vida del Centre.

L'AMPA suma la seva labor a la de la resta de la comunitat escolar en la millora del Col·legi tant en aspectes interns com externs. Les activitats promogudes per l'AMPA s'encaminen, sobretot, a la participació en les iniciatives del Col·legi per al compliment de la seva missió d'ajuda a les famílies, i cap a la promoció i organització de tot tipus de activitats culturals, de formació, recreatives i assistencials, per aconseguir una adequada acció educativa. L'actual president de l'Ampa és el Sr. Carles Andreu Bofill.