Formació Ocupacional

FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ (CONVOCATÒRIA 2016)

Certificats professionals otorgats pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
Accions  de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors desocupats que promou el
Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2016-2017.

ADMINISTRACIÓ I DISSENY DE XARXES DEPARTAMENTALS (IFCT0410)
Dissenyar l'arquitectura de comunicacions d'un entorn de complexitat mitjana o baixa, supervisar-ne la implantació segons el projecte i administrar el sistema resultant, proporcionant l'assistència tècnica necessària. 

Aquesta especialitat inclou la impartició obligatoria del mòdul de Formació Complementària (20 hores). La durada total del curs és 630 hores.

Programa i continguts

MECANITZAT PER ARRANCADA  DE FERRITJA (FMEH0109)
Dur a terme els processos de mecanitzat per arrencada de ferritja, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les
màquines i els equips, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

Aquesta especialitat inclou la impartició obligatoria del mòdul de Formació Complementària (10hores). La durada total del curs és 510 hores.

Programa i continguts
 
MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES D'AIGUA (ENAT0108)
Realitzar el muntatge, la posada en servei, l’operació i el manteniment de xarxes d’abastament i distribució d'aigua, així com la instal·lació i el manteniment de xarxes de sanejament, amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent.

Aquesta especialitat inclou la impartició obligatoria del mòdul de Formació Complementària (10 hores). La durada total del curs és 460 hores.

Programa i continguts
 
SOLDADURA AMB ELÈCTRODE REVESTIT I TIG (FMEC0110)
Soldar per arc elèctric amb elèctrodes revestits, i soldar per arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG), d'acord amb especificacions de procediments de
soldadura (WPS), segons uns criteris de qualitat, seguretat i respecte al mediambient.

Aquesta especialitat inclou la impartició obligatoria del mòdul de Formació Complementària (40hores). La durada total del curs és 720 hores.

Programa i continguts
 
PER FER LA PREINSCRIPCIÓ ALS CURSOS CAL PORTAR:
 • Sol·licitud d'inscripció a cursos.
 • Títol acadèmic requerit.
 • NIF.
 • Full de demanda d'ocupació de l'OTG.
 • Curriculum Vitae.
 • Informe vida laboral (opcional)
 

 
CERTIFICATS DE PROFESIONALITAT OTORGATS PEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA A CATALUNYA (2016-2017)
 
Accions de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
 
MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES D'AIGUA (ENAT0108)
Realitzar el muntatge, la posada en servei, l’operació i el manteniment de xarxes d’abastament i distribució d'aigua, així com la instal·lació i el manteniment de xarxes de sanejament, amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent. La durada total del curs és 450 hores.

Programa i continguts
 
MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ-EXTRACCIÓ (IMAR0208)
Realitzar les operacions de muntatge, manteniment i reparació d'instal·lacions de climatització, ventilació-extracció i filtrat d'aire, d'acord amb els processos i plans de muntatge i manteniment, amb la qualitat requerida, complint amb la normativa i reglamentació vigent, en condicions de seguretat personal i mediambiental. La durada total del curs és 570 hores.

Programa i continguts
 
*Poden tenir prioritat a l'accés de la formació aquelles persones que hagin superat un o diversos mòduls o unitats formatives del mateix certificat.
 
PER FER LA PREINSCRIPCIÓ ALS CURSOS CAL PORTAR:
 • Sol·licitud d'inscripció a cursos.
 • Títol acadèmic requerit.
 • NIF.
 • Full de demanda d'ocupació de l'OTG.
 • Curriculum Vitae.
 • Fotocòpia de l'última nòmina o fotocòpia del rebut d'autònoms.
 • Fotocòpia de la demanda d'ocupació en el cas de trobar-se en situació d'atur.
 • Informe vida laboral (opcional)
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra POLÍTICA DE COOKIES