OFERTA FORMATIVA DE CICLES DE GRAU SUPERIOR A XALOC


MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS

Aquest currículum inclou continguts del Cicle Formatiu de Grau Superior “Eficiència energètica i energia solar”, ja que es poden obtenir els dos títols en tres anys acadèmics.

CONTINGUTS

 • Manteniment de sistemes mecànics
 • Sistemes elèctrics i automàtics
 • Instal·lacions de refrigeració comercial i industrial
 • Instal·lacions de climatització i ventilació
 • Instal·lacions de producció de calor
 • Instal·lacions d'aigua i de gasos combustibles
 • Instal·lacions domòtiques
 • Sistemes d'energies renovables solars (tèrmica i fotovoltaica)
 • Sistemes d'eficiència energètica
 • Anàlisi d'eficiència energètica
 • Soldadures industrials
 • Sistemes mecànics convencionals i automàtics (CNC)
 • Representació gràfica d’instal·lacions
 • Gestor de manteniment assistit per ordinador (GMAO)

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR

Aquest currículum inclou continguts del Cicle Formatiu de Grau Superior “Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids”, ja que es poden obtenir els dos títols en tres anys acadèmics.

CONTINGUTS

 • Disseny, instal·lació i manteniment d’instal·lacions solars
 • Certificació energètica d’edificis
 • Domòtica i gestió de l’energia
 • Eficiència energètica d’instal·lacions
 • Il·luminació eficient
 • Equips i instal·lacions tèrmiques
 • Representació gràfica d’instal·lacions
 • Gestió eficient de l’aigua en l’edificació
 • Promoció de l’ús eficient de l’energia i de l’aigua

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

Aquest currículum inclou continguts del Cicle Formatiu de Grau Superior “Mecatrònica industrial”, ja que es poden obtenir els dos títols en tres anys acadèmics.

CONTINGUTS

 • Automatització elèctrica cablada.
 • Automatització pneumàtica i electropneumàtica, hidràulica i electrohidràulica.
 • Instal·lació, muntatge i programació de PLCs.
 • Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament.
 • Identificació per radiofreqüència i inspecció amb visió artificial.
 • Sistemes de regulació automàtica.
 • Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades.
 • Instal·lacions elèctriques industrials.
 • Màquines elèctriques i electrònica de potència.
 • Documentació gràfica (CAD) i escrita de projectes d’automatització i robòtica industrial.
 • Configuració, programació i manteniment de robots industrials.
 • Comunicacions i xarxes industrials.
 • Sistemes de control i supervisió de processos.
 • Muntatge, programació i ajust de sistemes d’automatització.
 • Equips, xarxes locals i entorn web.

MECATRÒNICA INDUSTRIAL

Aquest currículum inclou continguts del Cicle Formatiu de Grau Superior “Automatització i robòtica industrial”, ja que es poden obtenir els dos títols en tres anys acadèmics

CONTINGUTS

 • Automatització pneumàtica i electropneumàtica, hidràulica i electrohidràulica.
 • Automatització elèctrica cablada.
 • Instal·lacions elèctriques industrials.
 • Màquines elèctriques i electrònica de potència.
 • Instal·lació, muntatge i programació de PLCs.
 • Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament.
 • Sistemes de regulació automàtica.
 • Inspecció amb visió artificial.
 • Comunicacions i xarxes industrials.
 • Configuració, programació i manteniment de robots industrials.
 • Materials i tractaments.
 • Cinemàtica de sistemes mecànics.
 • Muntatge i ajustatge d’elements mecànics.
 • Manteniment preventiu i correctiu.
 • Disseny de màquines i processos de fabricació.
 • Mecanització manual i amb màquines-eines.
 • Soldadura autògena i elèctrica.
 • Documentació gràfica (CAD) i escrita de projectes mecatrònics.

Per sol·licitar més informació, feu clic aquí
 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR


INFORMACIÓ GENERAL

 


 


 

 

 • La titulació necessària per a poder cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior és tenir el títol de Batxillerat, tenir superada la prova d'accès o cursar i aprovar el curs d'accés a grau superior.
 • L'horari lectiu a Xaloc de Cicles Formatius és de dilluns a divendres, de 8:00 a 14:30.