CURS ESPECÍFIC D'ACCÉS A GRAU SUPERIOR (CAS)
 

DISTRIBUCIÓ, JORNADA I HORARI DEL CURS

 • S'inicia al setembre i finalitza al juny.
 • És presencial. No es podrà expedir el certificat d'haver superat el curs, en el cas de no haver assistit, al menys, al vuitanta per cent del conjunt de les hores de les activitats lectives i de la tutoria, justificades o injustificades.

HORARI

        Dilluns - Divendres de 8:00 a 12:30
 

CONTINGUTS

 • Matemàtiques
 • Física
 • Llengua Catalana
 • Llengua Castellana
 • Anglès

Superant aquest curs específic, s'obté l'accés directe a Cicles Formatius de Grau Superior.
 

AVALUACIONS I NOTES

L'accés a grau superior, tindrà tres parcials i una avaluació final a les següents dates:

 • Primer parcial: Desembre
 • Segon parcial: Març
 • Tercer parcial: Juny
 • Final: Juny

Per sol·licitar més informació faci clic aquí