ESCOLA TÈCNICA
 

descarrega el díptic informatiu


 


 

 

Un dels principis bàsics que ha animat la nostra actuació, des dels inicis de la formació de professionals a Xaloc, l’any 1964, ha estat impartir una formació de qualitat. Per això hem anat adaptant permanentment la nostra oferta formativa a les necessitats del mercat laboral i als diferents canvis del sistema (Cicles Formatius, Cursos per professionals i empreses, Formació per a l'ocupació i Formació continuada).

Amb unes instal·lacions d’alt nivell i un professorat que alterna la docència, la investigació i l’exercici professional, fem possible una formació pràctica i tècnica adequada a les exigències de l’empresa.

Xaloc Escola Tècnica disposa d'un Consell Assessor de la Formació Professional (CAFPX), format per La Unió Patronal Metal·lúrgica de L’Hospitalet i el Baix Llobregat, Unió Metal·lúrgica de Barcelona i empreses del Sector.

Des del curs 2008-2009 s’inicia una nova oferta de Carreres Professionals en l’àmbit de la Instal·lació i el Manteniment Industrial i d’edificis, basats en Cicles Formatius. Signant un acord de col·laboració entre Xaloc E.T. i la Patronal del Sector ACEIM, orientada a la millora competencial dels nostres alumnes i per facilitar la seva inserció laboral.

Tota aquesta tasca ha quedat reconeguda amb l’obtenció de la certificació ISO 9001, la més amplia que pot aconseguir un centre de formació.

 

   CONSELL ASSESSOR                                          ACORD ACEIM-XALOC