FACTORS DE QUALITAT A XALOC

  • Professorat i instal·lacions adequades a les exigències de l’àmbit professional
  • Tutories: És un aspecte diferencial en el desenvolupament integral dels nostres alumnes. El tutor és la persona encarregada de l’ atenció personal de cadascun dels alumnes i les seves famílies
  • Ètica empresarial: eina imprescindible per al futur professional
  • Xaloc impulsa un projecte de formació d'alternança i dual.
  • Relació directa de Xaloc amb empreses i associacions empresarials, establint col·laboracions en l'àmbit del FCT, alternança i dual, formació, borsa de treball, desenvolupament de projectes comuns, etc.
  • Obtenció del Certificat ISO 9001 de qualitat
  • Inserció Laboral. Borsa de Treball pròpia per als nostres alumnes.