FONTS DE DOCUMENTACIÓ

PADRES

Desde hace más de tres años el portal Padres y Colegios acompaña, mes a mes, a más de un millón de padres con hijos en edad escolar en la difícil tarea de educarlos. Un amplio equipo de profesionales especializados en el mundo de la educación elaboran la información más completa del mercado para orientar a los padres en su labor. Haz Click aquí para abrir la revista digital.

 

INTERNET EN LA VIDA DE NUESTROS HIJOS: ¿CÓMO TRANSFORMAR LOS RIESGOS EN OPORTUNIDADES?

El llibre de Fernando García Fernández, explica a partir d'una descripció de què és internet i de com són els adolescents d'avui, proposa als pares i mares de família pautes d'actuació i consells educatius amb l'objectiu de que l'ús de la xarxa a la pròpia casa sigui saludable, responsable i educativa. Feu click per descarregar el llibre.

 

ACTUALITAT INFORMATIVA

Teniu a la vostra disposició l'actualitat d'ACEPRENSA: notícies en l'àmbit de la cultura, la família, el treball, la religió, la bioètica, l'educació, les tendències socials i demogràfiques. Una manera fàcil i directe de seguir la marxa de la societat.

Octubre 2009
Novembre 2009
Cine DVD 2009
Videojuegos 2009

Febrer 2010
Març 2010 (1)
Març 2010 (2)
Abril 2010
Novembre 2010
Cine DVD 2010
Videojuegos 2010

Febrer 2011

Març 2011
Abril 2011
JMJ 2011
Foco JMJ
Mayo 2011
Foco JMJ (2)
Novembre 2011

Febrer 2012
Març 2012
Literatura
Octubre 2012
Novembre 2012

Febrer 2013

Març 2013
Abril 2013
Maig 2013

Juny 2013
Octubre 2013
N
ovembre 2013
V
ideojocs 2013
Llibres 2013

Febrer 2014
Març 2014
Abril 2014
Maig 2014
Juny 2014
O
ctubre 2014
Novembre 2014

Febrer 2015
 

ALTRES DOCUMENTS D'INTERÉS

Educació Diferenciada

Conclusiones II Congreso Roma 24 d'abril de 2009
Escollir Escola (La Vanguardia)
Escollir Escola (Aceprensa)

Fracàs escolar

Estudi sobre el fracàs escolar a Catalunya 2000 a 2008

 

MANIFEST "PER UNA LEC QUE NO DISCRIMINI LES FAMÍLIES NI EL PROFESSORAT DE L'ESCOLA CONCERTADA"

Aquest Manifest té el suport de totes les entitats representants de les escoles concertades i de totes les entitats representatives de les associacions de pares i mares d’alumnes d’escoles concertades de Catalunya.

 

EASSE CONSTITUEIX UNA DELEGACIÓ A CATALUNYA PER DONAR A CONÈIXER L'EDUCACIÓ DIFERENCIADA

L’European Association Single-Sex Education(EASSE), va presentar la seva primera Delegació a Catalunya a la Casa Llotja de Mar de la Cambra de Comerç de Barcelona. L’acte va comptar amb la presència de l’expert internacional en Educació Diferenciada, Prof. Dr. Cornelius Riordan, del Providence Colllege (Estats Units); de l’investigador i promotor del Fòrum d’Educació Diferenciada, Prof. Enric Vidal i Roda i de la delegada d’EASSE a Catalunya, Teresa Martínez. Durant l’acte es va presentar un resum de l’estudi de l’Educació Diferenciada al Món. L’informe fa un repàs a la presència d’aquest model educatiu arreu del món, els seus avantatges pedagògics i com aquesta opció educativa està prenent força a molts països.

 

UNA BREU INFORMACIÓ DE L'ESTAT ACTUAL D'AQUEST PROJECTE DE LLEI

  • Compareixença del President de Fapel (Federació d'associacions de pares i mares d'escoles lliures) Sr. Antoni Arasanz davant la Comissió d'Educació del Parlament de Catalunya amb motiu del debat sobre el Projecte de Llei d'Educació de Catalunya el 20 de gener de 2009. Llegir text.
  • Compareixença del President de la CCAEC (Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya),  Sr. Carles Camí, davant la Comissió d'Educació del Parlament de   Catalunya amb motiu del debat sobre el Projecte de Llei d'Educació de Catalunya. Llegir text.