INSTAL·LACIONS I INFRAESTRUCTURA DE L'ESCOLA TÈCNICA

  • Aula-taller d’electrònica.
  • Sis aules d'informàtica amb 90 ordinadors.
  • Cada aula disposa de recursos amb mitjans audiovisuals.
  • Tallers de mecànica: convencional, CNC, CAD/CAM, electroerosió.
  • Taller d’automatització: pneumàtica, hidràulica i autòmats programables.
  • Aula-taller d’ automatització amb Línia FMS.
  • Aules-taller d’electricitat i manteniment.
  • Taller de soldadura.
  • Aula taller de ACS i instal·lacions de fred i calor
  • Taller de domòtica