AJUDANT A CRÉIXER PERSONES
 

A Xaloc volem ajudar a créixer persones amb caràcter equilibrat i competència professional, que puguin col·laborar en la construcció d’un món més just.

El projecte educatiu de Xaloc està inspirat en els valors cristians i centrat en la persona. En col·laboració permanent amb les famílies, es potencia l’atenció personalitzada als alumnes. En la definició del col·legi s’ha triat el model d’escola diferenciada.

El projecte educatiu de Xaloc atén tres dimensions del creixement personal dels alumnes, en un clima de llibertat i responsabilitat personal:

Dimensió del CARÀCTER:

- ÍNTEGRES: honrats, sincers i lleials, amb sentit de la justícia.

- OBERTS de ment: disposats a treballar en equip, valorant les idees dels altres i la llibertat de tots.

- EQUILIBRATS: amb equilibri físic, mental, emocional i es piritual, pel benestar propi i dels altres.

- ALEGRES: amb visió positiva de la vida i capacitat de superació.

- SENSIBLES a la dimensió espiritual de la persona i coherents amb les seves conviccions.

 

Dimensió PROFESSIONAL:

- PREPARATS: actius en la millora dels propis coneixements, amb el desig d’aprendre al llarg de tota la vida.

- TREBALLADORS: amb iniciativa i responsabilitat a l’hora de fer rendir les seves capacitats, sense por per abordar situacions que els pertoqui assumir.

- PENSADORS: apliquen les seves capacitats i la reflexió crítica per aportar solucions creatives a problemes complexos.

- BONS COMUNICADORS: comprenen i comuniquen idees de manera eficaç i en diverses llengües, sempre disposats a entendre’s amb tothom en un ambient de confiança.


Dimensió SOCIAL:

SOLIDARIS: Bons ciutadans, que contribueixin a la construcció del bé comú i a solucionar les necessitats dels altres.

Amb esperit de SERVEI a la pròpia família i en l’entorn de convivència diària.

 

Si voleu conèixer el nostre Projecte Educatiu de Centre feu click aquí