SERVEI MÈDIC


El Col·legi té contractada una pòlissa d'assegurança amb una mútua per atendre els accidents produïts al Col·legi, a les sortides escolars i excursions.

En cas d’accident s’informarà a la família per tal que puguin recollir el seu fill, tret de situacions d’emergència, en les quals es seguirà el protocol del Departament d’Ensenyament. Quan el vinguin a buscar, a Secretaria es lliurarà el comunicat d’accidents corresponent, necessari per acompanyar-lo a la mútua que facilita l’assegurança del centre.

Quant es tracte d'un accident greu, el preceptor de l'alumne es posarà en contacte amb la família per informar-li de l'estat del nen.

Plànol d’ubicació del Centre Mèdic de Corporació Mèdica Catalana a Cornellà