Cicles Formatius Grau Superior

Els cicles formatius s'agrupen en itineraris denominats "carreres professionals". Aquests itineraris consten d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i un o dos Cicles Formatius de Grau Superior, aquests últims impartits en modalitat doble titulació, amb una distribució horària de tres anys per a l'obtenció dels dos títols.

Els Cicles Formatius de Grau Superior s'imparteixen en modalitat presencial i alternança DUAL. El primer any és comú i totalment acadèmic, el segon i tercer any, s'imparteixen modalitat d'alternança DUAL amb l'assistència de tres dies al centre educatiu i dues a l'empresa durant el temps previst en cada cas.

Las condicions d'accés per poder cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior són: tenir el títol de Batxillerat; tenir superada la prova d’accés; o cursar i aprovar el curs d'accés a grau superior; també es pot accedir amb un títol de Grau Mitjà de famílies professionals afins.

L'horari lectiu de Cicles Formatius a Xaloc és de dilluns a divendres, de 8:00 a 14:30 hores.Carrera Professional INDUSTRIAL

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat autoritza al centre Escola Tècnica XALOC a impartir conjuntament en tres anys i en modalitat d’alternança Dual els cicles formatius de grau superior d’ “AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL” i “MECATRÒNICA INDUSTRIAL”.

 

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL i MECATRÒNICA INDUSTRIAL

Mòduls Professionals del 1r curs dels Cicles Formatius d'AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL i MECATRÒNICA INDUSTRIAL (EEB0):

MP 01: Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics.

MP 02: Sistemes seqüencials programables.

MP 03: Sistemes de mesura i regulació (1/2).

MP 04: Sistemes de potència.

MP 06: Representació gràfica de sistemes mecatrònics (Mecatrònica).

MP 07: Robòtica industrial.

MP 08: Comunicacions industrials (1/2).

MP 08: Processos i gestió de manteniment i qualitat (Mecatrònica).

MP 10: Informàtica industrial (1/2).

MP 11: Formació i orientació laboral.

MP 12: Empresa i iniciativa emprenedora.

MP 14: Formació en centres de treball.

MP 15: Mòdul Dual en Automatització i Robòtica Industrial (1/3).

Mòduls Professionals del 2n curs d'AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL (EEB0) i MECATRÒNICA INDUSTRIAL (IMC0):

MP 03: Sistemes de mesura i regulació (2/2).

MP 05: Documentació tècnica.

MP 06: Sistemes programables avançats.

MP 08: Comunicacions industrials (2/2).

MP 09: Integració de sistemes d’automatització industrial.

MP 10: Informàtica industrial (2/).

MP 13: Projecte d’Automatització i robòtica industrial.

MP 15: Mòdul Dual en Automatització i Robòtica Industrial (2/3).

 

Mòduls Professionals del 3r curs de MECATRÒNICA INDUSTRIAL: 

MP 01: Sistemes mecànics.

MP 04: Elements de màquines.

MP 05: Processos de fabricació.

MP 07: Configuració de sistemes mecatrònics.

MP 10: Simulació de sistemes mecatrònics.

MP 13: Projecte de mecatrònica industrial.

MP 15: Mòdul Dual en Mecatrònica Industrial (3/3).

 

 

OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE CONSERVADOR D’ASCENSORS.

ACCÉS DIRECTE A EXAMEN PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE REGLAMENT DE BAIXA TENSIÓ.

 

 

Carrera Professional en INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS

 

MP 01: Sistemes elèctrics i automàtics.

MP 02: Equips i instal·lacions tèrmiques.

MP 03: Representació gràfica d'instal·lacions.

MP 04: Energies renovables i eficiència energètica.

MP 05: Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment.

MP 06: Manteniment d'instal·lacions frigorífiques i de climatització.

MP 07: Manteniment d'instal·lacions calorífiques i de fluids.

MP 08: Processos de muntatge d'instal·lacions.
MP 09: Configuració d'instal·lacions tèrmiques I de fluids.

MP 10: Formació i Orientació Laboral.

MP 11: Empresa i Iniciativa Emprenedora. 

MP 12: Projecte de manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.
MP 13: Formació en centres de treball

 

OBTENCIÓ DIRECTA DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT D’INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS I MANIPULACIÓ DE CÀRREGA DE GASOS FLUORATS.

ACCÉS DIRECTE A EXAMEN PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE REGLAMENT DE BAIXA TENSIÓ.

Per sol·licitar més informació faci clic aquí


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra Política de cookies