Notícies

PREINSCRIPCIÓ A CICLES FORMATIUS

23/05/2020

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA - CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

CALENDARIS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Cicles de grau mitjà de formació professional:

 • Període de presentació de la sol·licitud de preinscripció: 2 al 8 de juny.
 • Matrícula: 1 al 7 de setembre.

Cicles de grau superior de formació professional:

 • Període de presentació de la sol·licitud de preinscripció: 10 al 17 de juny.
 • Matrícula: 1 al 7 de setembre.

 

PROCEDIMENT

La sol·licitud s'haurà de fer telemàticament, els tràmits presencials només es realitzaran en els casos estrictament necessaris i amb sol·licitud de cita prèvia.

És molt important emplenar una única sol·licitud i presentar-la al centre demanat en primera opció.

Codi de Centre Xaloc:  08018561

 

CONTACTE

Per a resoldre qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del correu preinscripciocicles@xaloc.org o trucant al telèfon 933 351 600.

Per a més informació sobre el procés de preinscripció podeu consultar:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio

 

TRÀMIT TELEMÀTIC

1. Emplenar la sol·licitud mitjançant els següents enllaços:

Cicles de grau mitjà de formació professional

Cicles de grau superior de formació professional

2. Seguir les instruccions de l’aplicatiu. Es generarà un resguard.

3. Enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, al correu:  preinscripciocicles@xaloc.orgdins el període de prescripció.

4. La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per tal que el sol·licitant en tingui constància.

 

TRÀMIT PRESENCIAL

1. Únicament per a aquelles persones que no puguin fer ús de l’eina telemàtica, es podrà fer la preinscripció de forma presencial dins el període de prescripció, concertat una cita prèvia per a l’accés al centre, a través del telèfon: 933 351 600 o enviant un correu electrònic a preinscripciocicles@xaloc.org.

2. Caldrà presentar la documentació necessària i l’imprès de la preinscripció que trobareu en aquest enllaç: 

Cicles de grau mitjà de formació professional

Cicles de grau superior de formació professional

 

Recomanacions per a la presentació presencial:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
 • Convé portar bolígraf propi.
 • Convé portar mascareta i guants.
 • No han de venir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

Documentació necessària per a la presentació presencial:

 • Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020,
  • Original i còpia del DNI o NIE de l’alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.

 

 • Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, ha de presentar els documents següents:
  • Original i còpia del DNI o NIE de l’alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.
  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.

 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERI DE PRIORITAT

Document que cal presentar segons la via d'accés que s'ha d'acreditar:

 • Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles.

 

 • Certificat de la qualificació de la prova d'accés.

 

 • Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.
 • Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.
 • Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior han de presentar el certificat de superació de la formació.
 • Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.
 • Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.
 • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.

La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

 • Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).
 • Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d'aquesta prova.

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra POLÍTICA DE COOKIES