Notícies

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

11/05/2020

CALENDARI

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO
Període de preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO).

MAIG
Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig.
Presentació de sol·licituds amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig.

Publicació de les llistes amb el barem provisional: 29 de maig.
JUNY
Reclamacions al barem: del 2 al 5 de juny.

Sorteig pel desempat: 9 de juny.
Llistes amb barem: 9 de juny.
Publicació de llistes ordenades definitives: 11 de juny.
JULIOL
Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol.

Matrícula: del 13 al 17 de juliol.


ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

La preinscripció per als estudis postobligatoris es podrà realitzar de forma telemàtica en les dates següents:

- Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny.

- Cicles de Grau Mitjà d’FP: del 2 al 8 de juny.

- Cicles de Grau Superior d’FP: del 10 al 17 de juny.

 


PROCEDIMENT

La sol·licitud s'haurà de fer telemàticament, els tràmits presencials només es realitzaran en els casos estrictament necessaris. 

És molt important emplenar una única sol·licitud i presentar-la al centre demanat en primera opció.

Codi Centre Xaloc: 08018561

 

1.TRÀMIT TELEMÀTIC

1. Emplenar la sol·licitud mitjançant el següent ENLLAÇ
2. Seguir les instruccions de l’aplicatiu. Es generarà un resguard.

3. Enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada al correu: preinscripcioxaloc@xaloc.org (a partir del 13 de maig).

4. La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.


2.TRÀMIT PRESENCIAL

1. Únicament per a aquelles persones que no puguin fer ús de l’eina telemàtica, es podrà fer la preinscripció de forma presencial del 19 al 22 de maig, concertat una cita prèvia per a l’accés al centre, a través del telèfon: 933 351 600 o enviant un correu electrònic a preinscripcioxaloc@xaloc.org
2.Caldrà presentar la documentació necessària i l’imprès de la preinscripció que trobareu en aquest enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf

 


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

1.DNI de la persona sol·licitant (mare, pare o tutor). Per les dues cares.
2.DNI de l'alumne, en cas que en disposi. Per les dues cares.
3.Llibre de família, pàgina dels pares i de l'alumne a preinscriure.
4.Targeta sanitària.
5.Qualsevol altra documentació per acreditar els criteris de barem.


CRITERIS DE BAREM
1. Germans escolaritzats al centre: 40 punts (ho verifica el centre, no cal aportar documentació)
2. Proximitat del domicili o del lloc de treball:
      2.1 Quan el domicili es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.

      2.2 Quan, a instàncies del sol·licitant es pren en consideració la direcció del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet, i aquest està dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

      2.3 Quan el domicili habitual es trobi en el mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència (en el cas de Barcelona ciutat): 15 punts.

      2.4 Quan el domicili habitual està en el mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

 (Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat).

3. Proximitat del lloc de treball: 20 punts (acreditar amb el contracte de treball o certificat emès per l’empresa).

4. Beneficiaris de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

5. Discapacitat de l’alumne, del pare, mare o germans: 10 punts. (Presentar la targeta acreditativa de la discapacitat, igual o superior a 33%).

6. Criteris complementaris a l’efecte de barem: Família nombrosa o monoparental: 15 punts. (Presentar el carnet vigent).


RECOMANACIONS PER A LA PRESENTACIÓ PRESENCIAL

  • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
  • S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
  • Convé portar bolígraf propi.
  • Convé portar mascareta i guants.
  • No han de venir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació

+INFORMACIÓ

CONTACTE

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del correu preinscripcioxaloc@xaloc.org o trucant al 933 351 600

Per a més informació sobre el procés de preinscripció: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio

ZONES D'INFLUÈNCIA I ADSCRIPCIONS

Primària i ESO. Zones d'influència i adscripcions a L’Hospitalet de Llobregat: Zona B Bellvitge-Gornal http://www.l-h.cat/gdocs/d3869204.pdf

OFERTA INICIAL
Es pot consultar l’oferta inicial del centre al Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21:

http://mapaescolar.gencat.cat/

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra POLÍTICA DE COOKIES