Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT


Declaració de protecció de dades


Ens complau molt que hagi visitat la nostra pàgina web i que mostri el seu interès per Centre Cultural i Esportiu Xaloc, S.A. i els nostres serveis. Perquè vostè pugui sentir-se segur i còmode mentre navega per la nostra pàgina web, ens prenem molt seriosament la protecció de les seves dades personals i el tractament confidencial de les mateixos.
Amb les presents informacions sobre protecció de dades desitgem mantenir-lo al corrent de quan guardem quines dades i per a què fi els fem servir, naturalment complint en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
El desenvolupament tecnològic continu, les modificacions dels nostres serveis o de la normativa així com altres motius poden originar adaptacions a la nostra informació relativa a la protecció de dades. Per això ens reservem el dret de modificar en qualsevol moment la present declaració de protecció de dades i preguem s'informi regularment de l'estat actualitzat de la mateixa.


Informació bàsica


Excepte disposició contrària en els següents apartats, no es recolliran, processaran o utilitzaran en general dades personals alguns a fer servir les nostres pàgines web.
En accedir a les nostres pàgines web, els nostres servidors recolliran automàticament informacions de caràcter general. Aquestes inclouen el tipus de navegador web, el sistema operatiu utilitzat, el nom de domini del proveïdor de serveis d'internet, l'adreça IP de l'ordinador utilitzat, la pàgina web des de la qual ens visita, les pàgines nostres que vostè visita així com la data i la durada de la visita.
Aquestes dades no podran ser utilitzats per nosaltres per identificar cada usuari. En canvi, només avaluarem estadísticament les informacions i les destinarem exclusivament a millorar l'atractiu, els continguts i les funcions de les nostres pàgines web.


Concepte de dades personals


El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea defineix les dades personals de la manera següent:
Tota informació relacionada amb una persona física identificada o identificable (des d'ara "l'interessat"); es considerarà persona física identificable tota persona la identitat pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona.


Base legal de la recollida i del processament de dades personals:


En cas de sol·licitar la seva autorització per processar dades personals, la base legal per a això serà el Art. 6 ap. 1 lletra a RGPD.
Al processar les seves dades personals per a donar compliment a un contracte entre vostè i Centre Cultural i Esportiu Xaloc, S.A., s'ha de prendre com a base legal l'Art. 6 ap. 1 lletra b RGPD. Això també és aplicable per al processament de dades personals necessari per dur a terme mesures precontractuals.
 
En cas de ser necessari el processament de dades personals per a complir amb una obligació legal a la qual estigui sotmesa la nostra empresa, la base legal serà el Art. 6 ap. 1 lletra c RGPD.
Si el processament és necessari per salvaguardar un interès justificat de la nostra empresa o d'un tercer i si els interessos i els drets i llibertats fonamentals de l'interessat no prevalen sobre l'interès anteriorment esmentat, la base legal per a aquest processament serà el Art. 6 ap. 1 lletra f RGPD.


Eliminació de dades i durada de l'emmagatzematge:


Les dades personals de l'interessat seran eliminats o bloquejats així que deixi de donar-se la finalitat de l'emmagatzematge dels mateixos. Així mateix, pot produir-se un emmagatzematge de dades si així ho preveu el legislador europeu o nacional en reglaments comunitaris, lleis o altres normes a què estigui sotmès l'interessat. També es bloquejaran o eliminaran les dades si caduca el termini d'emmagatzematge previst per aquestes normes, excepte si es dóna l'exigència de continuar emmagatzemant les dades per a la conclusió o el compliment d'un contracte.


Recollida i processament de dades personals


Només es recolliran dades personals si vostè els facilita a instàncies pròpies, per exemple per realitzar una comanda, sol·licitar informació, donar el servei o activitats relacionades amb el mateix o donar-se d'alta en serveis personalitzats. En cas d'enviar-li publicitat se li informarà de la fi pretès del processament i en cas necessari se li demanarà la seva autorització a emmagatzemar les dades.
Les dades personals recollides a les nostres pàgines web s'utilitzaran sense el seu consentiment només per cursar comandes o tramitar les seves consultes. Així mateix, les seves dades s'utilitzaran només amb el seu consentiment en una base de dades centralitzada de clients i interessats gestionada sota responsabilitat de Centre Cultural i Esportiu Xaloc, S.A.. L'ús d'aquestes dades es limitarà a finalitats publicitàries i estudis de mercat i opinió. Vostè podrà revocar en tot moment el seu consentiment per al futur.


Les seves dades i el seu processament quedaran protegits de l'accés per persones no autoritzades. Recordeu que els correus electrònics no encriptats no es transmetran protegits contra accés no autoritzat.
Les seves dades no seran venuts, llogats o cedits a tercers d'una altra manera que no sigui el descrit aquí. La transmissió de dades personals a institucions i autoritats públiques només es realitzarà d'acord amb la normativa nacional vinculant. Els nostres treballadors, agents i distribuïdors estan obligats per nosaltres a mantenir la més estricta confidencialitat.


Formulari de contacte


Vostè té la possibilitat de contactar-nos a través de la nostra adreça de correu electrònic o el formulari de contacte. Nosaltres utilitzarem les dades personals que ens faciliti per aquesta via exclusivament per la finalitat per la qual ens les facilita l'contactar-nos.


Si en el nostre formulari de contacte sol·licitem informació que no és necessària per prendre contacte amb nosaltres, l'identificarem en tot moment com a opcional. Aquesta informació ens servirà per concretar la seva consulta i tramitar-la de la millor manera possible. La facilitació d'aquesta informació serà explícitament voluntària i amb el seu consentiment. Si es tracta d'informació sobre canals de comunicació (correu electrònic, telèfon, etc.), vostè també prestarà el seu consentiment al fet que li contactem a través d'aquest canal, si escau, per poder respondre a la seva consulta.
Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment futur.


 
 
Transmissió de dades a proveïdors de serveis externs (encarregats del tractament)


Les seves dades seran facilitades a proveïdors de serveis externs encarregats per nosaltres que donen suport a Centre Cultural i Esportiu Xaloc, S.A. en la prestació dels seus serveis.
El tractament de les seves dades personals per proveïdors de serveis encarregats es realitzarà dins el tractament per encàrrec segons l'Art. 28 RGPD.
Els esmentats proveïdors de serveis només tindran accés a la informació personal que sigui necessària per dur a terme la corresponent activitat. Estarà prohibit a aquests proveïdors de serveis transmetre la seva informació personal o utilitzar-la per a fins diferents, especialment fins publicitaris propis.
 
En el cas que els proveïdors de serveis externs accedeixin a les seves dades personals, nosaltres garantirem a través de mesures legals, tècniques i organitzatives així com mitjançant controls regulars que ells també compleixin la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
No es realitzarà cap transmissió de les seves dades personals a altres empreses amb finalitats comercials.


Eines d'optimització de pàgines web


En la recollida de dades personals a través d'eines d'optimització de pàgines web ens remetem al nostre interès legítim segons l'Art. 6 ap. 1 lletra f RGPD en combinació amb el considerant núm 47. D'acord amb aquests, la publicitat directa representa normalment un interès legítim. Els seus interessos i drets i llibertats fonamentals no primaran sobre el nostre interès publicitari, donat que en la nostra declaració de protecció de dades l'informem exhaustivament de la recollida de dades i vostè disposa en tot moment de l'opció d'exclusió (mitjançant enllaç o configuració del navegador) . Així mateix, només fem ús d'un tracking pseudonimizado.


Cookies


En determinades parts de les nostres pàgines s'utilitzen cookies. Una cookie és un petit arxiu de text que es baixa d'una pàgina web en el seu disc dur. Les galetes no danyen el seu ordinador i no contenen virus. Les galetes de les nostres pàgines web no recullen dades personals alguns. Nosaltres fem servir la informació continguda en les cookies per facilitar-li l'ús de les nostres pàgines i adaptar-les a les seves necessitats.
La nostra pàgina utilitza tant galetes de sessió com galetes permanents. Les cookies de sessió són cookies temporals que es guarden en el navegador d'Internet de l'usuari fins que es tanca la finestra del navegador i s'esborren les galetes de sessió. Les cookies permanents s'utilitzen per a visites repetides, guardant-en el navegador de l'usuari durant un temps determinat (normalment 1 any o més). Aquestes cookies no s'esborren en tancar el navegador. Aquest tipus de cookies s'utilitza per recordar les preferències d'un usuari quan torna a la pàgina.
Vostè també pot utilitzar la nostra pàgina web sense cookies. Si no desitja que es guardin cookies al seu ordinador, pot desactivar aquesta opció en la configuració del seu navegador. Vostè podrà esborrar en tot moment les cookies guardades en la configuració del seu navegador. Les instruccions del fabricant del seu navegador li explicaran com funciona en cada cas. No obstant això, recordem que l'oferta de la nostra web pot estar limitada si es desactiven les cookies.


Marcadors socials (Si hagués)


A la nostra pàgina web estan integrats marcadors socials (Facebook, YouTube, …). Els marcadors socials són marcadors d'internet que permeten als usuaris d'aquests serveis recollir enllaços i notícies, que a la nostra pàgina web figuren com a enllaç als respectius serveis. En fer clic al gràfic integrat, vostè serà redirigit a la pàgina del servei corresponent; és a dir, només llavors es transmetrà informació de l'usuari al respectiu servei. En les disposicions relatives a la protecció de dades del respectiu servei podrà consultar la informació sobre l'ús de les seves dades personals en utilitzar aquestes pàgines web.


Seguretat de les dades


Centre Cultural i Esportiu Xaloc, S.A. emprèn mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir les seves dades gestionats per nosaltres contra manipulació, pèrdua o destrucció intencionada o no intencionada o accés per persones no autoritzades. Les nostres mesures de seguretat es milloren de forma contínua d'acord amb el progrés tecnològic.


Dret dels interessats


Al processar dades personals seus, vostè és un interessat segons el RGPD, pel que li corresponen els següents drets davant del responsable:
 Dret d'accés segons Art. 15 RGPD
Vostè podrà sol·licitar-nos una confirmació de si nosaltres tractem dades personals que l'afectin. En cas d'haver tractat dades seves, vostè gaudirà de drets d'informació addicionals segons l'Art. 15 RGPD.
 Dret de rectificació
Si les dades seus que hem recollit són incorrectes o incompletes, vostè podrà sol·licitar-nos que es rectifiquin sense dilació, d'acord amb l'Art. 16 RGPD.
 Dret a limitació del tractament
En virtut del que disposa l'Art. 18 RGPD, vostè podrà sol·licitar sota determinades circumstàncies la limitació del tractament de les dades personals que l'afectin.
D'acord amb la limitació, les seves dades només podran ser tractades amb el seu consentiment o per fer valer, exercir o defensar drets legals o per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica o per motius d'un interès públic important de la Unió o d'un estat membre. Abans d'aixecar la limitació, l'informarem degudament.
 Dret de supressió
En cas de prevaler un dels motius segons l'Art. 17 ap. 1 RGPD, vostè podrà sol·licitar la supressió immediata de les dades personals que l'afectin, excepte si hi ha una excepció de l'obligació de supressió segons l'Art. 17 ap. 3 RGPD.
 Dret de notificació
Si vostè ha fet valer enfront de nosaltres el dret a rectificació, supressió o limitació del tractament, estarem obligats segons l'Art. 19 RGPD a notificar-ho a tots els destinataris de les seves dades personals, excepte si la notificació resulta impossible o exigeix un esforç desproporcionat. Vostè haurà així mateix el dret a ser informat dels destinataris. Davant el responsable té dret a ser informat d'aquests destinataris.
 Dret de portabilitat de dades
Així mateix, d'acord amb l'Art. 20 RGPD, vostè té dret a obtenir de nosaltres les dades personals que l'afectin en un format apte per a lectura mecànica ia transmetre les dades a un altre responsable del tractament sense cap impediment, sempre que es compleixin els requisits de l'Art. 20 ap. 1 lletra a RGPD, o bé instar-a transmetre les seves dades personals directament a un altre responsable del tractament, sempre que això sigui tècnicament viable i no perjudiqui els drets i llibertats d'altres persones. Aquest dret no és aplicable per a un tractament de dades personals necessari per complir una funció d'interès públic o per exercir un poder públic.


 Dret d'oposició
Vostè té el dret d'oposar-se en tot moment davant Centre Cultural i Esportiu Xaloc, S.A. al tractament de les dades que l'afectin, d'acord amb l'Art. 6 ap. 1 lletra f RGPD.
Nosaltres deixarem de tractar les seves dades personals, excepte si hi ha motius dignes de protecció per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats o si el tractament serveix per fer valer, exercir o defensar drets legals.


 Dret de revocació de la declaració d'autorització segons la normativa de protecció de dades


Vostè tindrà en tot moment el dret de revocar la seva declaració d'autorització segons la normativa de protecció de dades mitjançant declaració davant Centre Cultural i Esportiu Xaloc, S.A.. La revocació de l'autorització no afectarà la legalitat del tractament dut a terme en virtut de l'autorització fins a la seva revocació.


 Dret de queixa davant l'autoritat de control
Sense perjudici d'altres recursos administratius o judicials, vostè tindrà en tot moment dret de queixa davant d'una autoritat de control, especialment en l'estat membre del seu lloc de residència, el seu lloc de treball o el lloc de la presumpta infracció, si vostè considera que el tractament de les dades personals que l'afecten infringeixen dit Reglament.


Modificacions de la declaració de protecció de dades
La present declaració de protecció de dades s'adaptarà de forma contínua a mesura que es desenvolupi internet o la nostra oferta. Les modificacions es donaran a conèixer en aquesta pàgina amb la deguda antelació. Per estar informat de l'estat actual de les nostres disposicions en matèria d'ús de dades, recomanem consultar regularment aquesta pàgina.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra POLÍTICA DE COOKIES