AFA

L'Associació de famílies d'Alumnes (AFA) de Xaloc té com a objectiu articular la participació de les mares i pares en la vida del Centre.

L'AFA suma la seva tasca a la de la resta de la comunitat escolar, en el marc de la millora del Col·legi. Les activitats promogudes per l'AFA s'encaminen, sobretot, a l’ajuda a les famílies, així com cap a la promoció i organització de tot tipus d’activitats culturals, de formació, recreatives o assistencials, per aconseguir una adequada acció educativa. 
 
Pots contactar amb nosaltes a l'adreça de correu afa@xaloc.org
 
Els membres del AFA són: