Projecte educatiu

AJUDANT A CRÉIXER PERSONES
 
A Xaloc volem ajudar a créixer persones amb caràcter equilibrat i competència professional, que puguin cooperar en la construcció d’un món més just.

El projecte educatiu de Xaloc està inspirat en els valors cristians i centrat en la persona. En col·laboració permanent amb les famílies, es potencia l’atenció personalitzada als alumnes.

El projecte educatiu de Xaloc atén tres dimensions del creixement personal dels alumnes, en un clima de llibertat i responsabilitat personal:

Dimensió del CARÀCTER:
 
 • ÍNTEGRES: honrats, sincers i lleials, amb sentit de la justícia.
 • OBERTS de ment: disposats a treballar en equip, valorant les idees i la llibertat de tots.
 • EQUILIBRATS: amb equilibri físic, mental, emocional i espiritual, pel benestar propi i dels altres.
 • ALEGRES: amb visió positiva de la vida i capacitat de superació.
 • SENSIBLES a la dimensió espiritual de la persona i coherents amb les seves conviccions.
 
Dimensió PROFESSIONAL:

 • PREPARATS: actius en la seva formació, amb el desig d’aprendre al llarg de tota la vida.
 • TREBALLADORS: amb iniciativa i responsabilitatsense por per abordar situacions que els pertoqui assumir.
 • PENSADORS: apliquen la reflexió crítica per aportar solucions creatives a problemes complexos.
 • BONS COMUNICADORS: comprenen i comuniquen idees de manera eficaç i en diverses llengües, sempre disposats a entendre’s amb tothom.

Dimensió SOCIAL:

 • SOLIDARIS: Bons ciutadans, que contribueixin a la construcció del bé comú i a solucionar les necessitats dels altres.
 • Amb esperit de SERVEI a la pròpia família i en l’entorn de convivència diària.

Educació Personalitzada

El model educatiu del col·legi està basat en la concepció pedagògica de l’Educació Personalitzada. Entre altres coses, per facilitar el desenvolupament d'aquestes dimensions, cada alumne compta amb l’acompanyament d’un tutor personal, que l'orienta en la seva formació humana i acadèmica, manté un contacte freqüent amb ell i realitza entrevistes periòdiques amb els seus pares, que són els principals educadors dels seus fills.


En els tres centres escolars (Xaloc, Pineda i Avantis) s’ofereix una educació que parteix de la igualtat de nens i nenes en drets, deures i dignitat. Tots, nens i nenes, reben la mateixa formació, lluny de qualsevol discriminació, amb la finalitat d’aconseguir una igualtat d'oportunitats real de nois i noies, sense limitar les seves capacitats ni condicionar les opcions de futur.Autoavaluació constant

Aquest projecte educatiu no s'entén sense una avaluació freqüent dels nostres objectius. A més dels mecanismes d'avaluació de l'administració educativa, a Xaloc recollim informació mitjançant la metodologia de l'enquesta. Els alumnes avaluen cada curs a professors i tutors; les famílies, amb periodicitat freqüent, valoren la tasca educativa en el seu conjunt: docència i serveis.

foto1b-79.jpg
foto2b-80.jpg
foto3b-81.jpg
foto4b-82.jpg
foto5b-83.jpg
foto7b-84.jpg
foto6b-85.jpg
foto8b-86.jpg
foto9b-87.jpg