Matrimonis Encarregats de Curs

La figura dels “Matrimonis Encarregats de Curs” (MEC) és un dels mitjans que facilita la integració i participació de les famílies en la vida escolar. A través d’aquestes famílies es poden fer arribar propostes al tutor, així com a la resta de pares i mares de la classe. A més a més, es procura que serveixi per a implicar tothom en la tasca educativa. Paral·lelament, els MEC intentaran acompanyar els pares i mares que s’incorporen nous al Col·legi. També procuraran promoure activitats familiars de tarannà lúdic o formatiu.

dsc_0067-204.jpg