Secretaria

Secretaria

L'horari de Secretaria és de 9h a 13h i de 15h a 17h, de dilluns a divendres, seguint el calendari escolar.

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR PRIMÀRIA I ESO

 

Es farà de manera telemàtica i serà del 6 al 20 de març, a Primària, i del 8 al 20 de març, a l’ESO.

CALENDARI

 

Presentació de sol·licituds: del 6 al 20 de març (Primària) i del 8 al 20 de març (ESO)

21 d’abril: llista de sol·licituds amb puntuació provisional

Del 21 al 27 d'abril: presentació de reclamacions

3 de maig: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

9 de maig: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

11 de maig: llista ordenada

9 de juny: oferta final de places escolars

12 de juny: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Del 20 al 28 de juny: matriculació


PROCEDIMENT

 

És molt important emplenar una única sol·licitud i enviar-la al centre demanat en primera opció.

 • Per presentar la sol·licitud es requereix identificació digital idCAT Mòbil i el número d’identificador de l’alumne (IDALU)

               a) Podeu identificar-vos digitalment a idCAT Mòbil.

               b)  L’IDALU us l’ha de proporcionar el centre en qual està escolaritzat el vostre fill.

 • Un cop estigueu validats digitalment i disposeu de l’IDALU, ja podreu accedir al formulari de sol·licitud electrònica (sol·licitud a educació primària, i sol·licitud a educació secundària obligatòria). Heu de seleccionar l’opció “Per internet”, a la part inferior de la pantalla, i fer clic a “Sol·licitud electrònica”.
 • El codi de centre de Xaloc és el 08018561.
 • És obligatori emplenar el camp de correu electrònic indicant el correu en el qual voldreu rebre la informació sobre el procés.

Una vegada enviades les dades, obtindreu el resguard de la sol·licitud, que cal que ens envieu per correu electrònic, a preinscripcioxaloc@xaloc.org.


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

Juntament amb el resguard, aquesta és la documentació que només heu d’enviar-nos en el cas que ho al·legueu, a efectes de barem:

 • Còpia del contracte laboral d’un dels responsables o certificat emès per l’empresa (si al·legueu l'adreça del lloc de treball d'un dels responsables, i aquesta és dins l'àrea d’influència del centre).
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Carnet de discapacitat de grau igual o superior a 33% de l’alumne, pare, mare, tutor/a, o un germà o una germana de l'alumne, només en el cas en què no es pugui validar aquest supòsit en el moment de fer la sol·licitud.
 • Carnet de família nombrosa o monoparental, només en el cas en què no es pugui validar aquest supòsit en el moment de fer la sol·licitud.

 

+INFORMACIÓ

 

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del correu preinscripcioxaloc@xaloc.orgo trucant al 933 351 600

Per a més informació sobre el procés de preinscripció: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

 

TRÀMITS ACADÈMICS

 

Sol·licitud títols oficials (ESO, Batxillerat, Cicles Formatius)

Per poder sol·licitar el títol, heu de finalitzar i aprovar els estudis corresponents. A continuació heu de fer la petició de la titulació a la Secretaria del Col·legi i, en el cas dels ensenyaments postobligatoris, fer el pagament de la taxa corresponent a través dels terminals de SERVICAIXA o bé del portal de pagament de Caixabank.

 

Lliurament títols oficials

L’alumnat rebrà una notificació per correu postal un cop els títols estiguin disponibles a la Secretaria del col·legi.

Per a recollir la titulació els alumnes han de presentar el DNI/Passaport vigent i lliurar el rebut de pagament o certificat substitutori del títol. En cas de que vingui una altra persona haurà de portar una autorització signada i una fotocòpia del DNI/Passaport de l’alumne.

 

Certificats acadèmics

Per sol·licitar certificats acadèmics, ho podeu fer presencialment a la Secretaria del Col·legi, a través del telèfon 933 351 600, o bé a través del correu electrònic xaloc@xaloc.org indicant el tipus de certificat necessari i el motiu de la sol·licitud.  El certificat es lliurarà a la secretaria de l’escola en un termini d’uns 2 dies hàbils, a comptar des del dia de la sol·licitud.

 

Assegurances

Xaloc disposa d’una assegurança contractada per tot el seu alumnat i personal.

Per a més informació, podeu contactar amb la Secretaria del Col·legi.BEQUES I AJUTS

 

Ajuts individuals menjador

El Consell Comarcal del Barcelonès, convoca cada curs les beques menjador. A continuació teniu a disposició les bases i l’imprès de sol·licitud per a la concessió del ajuts per al Curs 2020-2021.

Per a més informació, podeu consultar a la Secretaria del Col·legi.  

 

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Generalitat de Catalunya, convoca cada any, les beques d’estudis postobligatoris.

Aquestes beques, van dirigides a estudiants de:

 • Primer i segon cursos de batxillerat.
 • Formació professional de grau mitjà i de grau superior.
 • Ensenyaments artístics professionals.
 • Ensenyaments esportius.
 • Ensenyaments artístics superiors.
 • Estudis religiosos superiors.
 • Estudis militars superiors.
 • Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància).
 • Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats.
 • Formació professional bàsica.


Per a més informació, podeu consultar a la Secretaria del Col·legi.

Altres Serveis