Diploma Dual

El diploma dual és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat i desenvolupat per l’Academica Corporation, que ofereix la possibilitat de cursar dues titulacions alhora: el batxillerat del país d’origen, de manera presencial, i l’American High School Diploma, en línia.

Quan un alumne és acceptat en el programa, se’l considera com un alumne més del sistema educatiu nord-americà. Cal tenir present que l’excel·lència del Diploma Dual d’Academica Corporation permet de convalidar el 75% dels crèdits que s’exigeixen per obtenir l’American High School Diploma. És a dir, els alumnes del programa dual reben la mateixa titulació que els estudiants dels EUA.

Com és natural, els alumnes que vulguin accedir al programa dual han de tenir un bon expedient acadèmic i una competència en llengua anglesa de nivell B1 consolidat, perquè el programa demana entre tres i cinc hores de feina setmanals, en funció del nivell d’anglès inicial.

A Xaloc, l’itinerari del diploma dual comença a segon d’ESO i finalitza a primer de batxillerat i es pot fer compatible amb el batxillerat internacional, sempre que s’arribi a primer de batxillerat només amb una de les sis assignatures (quatre d’obligatòries i dues d’optatives) de què consta el programa.

El diploma dual és un programa interdisciplinari del qual destaquem tres característiques principals:

  • Immersió educativa. Es desenvolupa 100 % en anglès.
  • Capacitació tecnològica. Es desenvolupa 100 % en línia, cosa que comporta l’ús intensiu de plataformes i eines digitals.
  • Desenvolupament de la responsabilitat, maduresa i organització de l’alumne.

Atès que el programa es desenvolupa completament en línia, els alumnes que vulguin cursar-lo han de tenir un ordinador amb connexió a Internet i es recomana que disposin també d’uns auriculars amb micròfon.

https://www.academica.school/files/presentacion-Academica_cat.pdf

Explora tots els nostres projectes