Tutoria personal

Potser el tret mes característic de Xaloc sigui el tracte personalitzat amb els alumnes i les famílies. A Xaloc cada alumne té assignat un tutor personal. Aquesta figura és la pedra de toc del nostre projecte educatiu, perquè entenem que l’alumne, en el seu procés de maduració i creixement personal, necessita un acompanyament individualitzat.

La tasca del tutor personal és ajudar les famílies a tenir cura, nodrir i fomentar la personalitat de cada alumne. Amb aquest propòsit, cada tutor personal té un temps previst en el seu horari per mantenir entrevistes personals quinzenals amb cada alumne. És en aquest espai on l’alumne disposa d’un assessorament acadèmic més acurat i d’un acompanyament afectiu-emocional.

En les entrevistes trimestrals amb les famílies, a banda de les qüestions acadèmiques, apareixen moltes inquietuds referents al desenvolupament dels alumnes com ara “serà capaç de prendre bones decisions?”, “té una bona relació amb els companys?” o “quin itinerari professional s’adequa més a les seves capacitats?”.

La tutoria personal és una eina enriquidora i fonamental per al desenvolupament integral de l’alumne.

Explora tots els nostres projectes