Anglès

L’anglès és la primera llengua estrangera a Xaloc. El seu aprenentatge es potencia amb la preparació dels alumnes per a les proves oficials de la Universitat de Cambridge i la cooperació d’auxiliars de conversa nadius, que conversen amb grups reduïts d’alumnes, fora de l’aula i de manera regular, per millorar-ne la competència oral.

 

Primària

A tots els cursos de primària es fan quatre hores d’anglès instrumental a la setmana i una hora setmanal addicional per practicar l’expressió oral en grups reduïts fora de l’aula habitual. A més, els alumnes de cicle superior amb millor rendiment d’anglès poden viatjar a Irlanda i estar-s’hi quatre setmanes convivint amb una família nadiua i assistint a classe en una escola de la zona com a part del programa Ireland Language Immersion. Aquest programa té continuïtat a primer d’ESO.

 

Pel que fa al reconeixement oficial, els alumnes es presenten als exàmens de Young Learners de la Universitat de Cambridge:

  • Els alumnes de tercer i quart es presenten a l’examen Starters.
  • Els alumnes de quart i cinquè es presenten a l’examen Movers.
  • Els alumnes de cinquè i sisè es presenten a l’examen Flyers.

 

 

ESO

Al llarg de l’ESO es fan tres hores d’anglès a la setmana i, a més, una hora setmanal de reforç oral amb un auxiliar de conversa nadiu.

 

Pel que fa al reconeixement oficial:

  • Els alumnes de primer i segon tenen com a objectiu assolir el nivell B1 de la European Framework for Languages de la Unió Europea i se’ls prepara per presentar-se al Preliminary English Test (PET).
  • Els alumnes de tercer i quart tenen com a objectiu assolir el nivell B2 de la European Framework for Languages de la Unió Europea i se’ls prepara per presentar-se al First Certificate (FCE).

 

D’altra banda, els alumnes de primer i segon amb millor rendiment a l’assignatura cursen l’optativa “Anglès avançat” on se’ls separa en dos grups segons el nivell. “Anglès avançat” té una càrrega lectiva d’una hora setmanal a primer i dues, a segon.

 

De la mateixa manera, els alumnes de tercer i quart amb millor rendiment a l’assignatura poden cursar francès com a segona llengua estrangera. En aquests dos cursos se’ls prepara per a les proves del Diplôme d'études en langue française (DELF), que pertany al CIEP, organisme del Ministeri d’Educació Nacional de França, que els certifica el nivell B1 de la European Framework for Languages de la Unió Europea. La càrrega lectiva de l’assignatura de francès és de dues hores setmanals a tercer i tres, a quart.

 

Batxillerat

A batxillerat es cursen tres hores d’anglès instrumental a la setmana i se segueixen fent les pràctiques fora de l’aula amb l’auxiliar de conversa nadiu.

 

En aquesta etapa es pretén que els alumnes de batxillerat nacional assoleixin el nivell B2 de la European Framework for Languages de la Unió Europea i es prepara els alumnes que no el van obtenir a l’ESO per a presentar-se al First Certificate (FCE). Els alumnes de batxillerat internacional es pretén que assoleixin el nivell C1 de la European Framework for Languages de la Unió Europea i se’ls prepara per a presentar-se al Certificate in Advanced English (CAE).

 

Explora tots els nostres projectes