Batxillerat

BATXILLERAT CONCERTAT
Xaloc ofereix una educació de qualitat a l’abast de tothom, que dona continuïtat als alumnes que han cursat l'ESO al centre i s’obre als estudiants que s’hi vulguin incorporar en l'etapa postobligatòria.

HORARI INTENSIU
L’horari de Batxillerat va de dilluns a divendres, de 8:00 a 14:30h. L’escola ofereix servei de menjador als alumnes que ho necessitin. A la tarda, fins les 17h, cursen les assignatures de Batxillerat Internacional els alumnes que opten a obtenir aquest Diploma.

AVALUACIÓ ON-LINE
El programa curricular de Batxillerat treballa amb mitjans innovadors, com les plataformes virtuals i diverses eines d’avaluació on-line (Turnitin, ClickEdu, UNPORTAL, etc.).

EXÀMENS DE CAMBRIDGE
L’anglès és una prioritat del nostre programa curricular. El departament d’anglès prepara els alumnes de Batxillerat per obtenir els títols oficials de B2 i C1.

MÉS OPCIONS PER A LA SELECTIVITAT
L’escola ofereix una preparació òptima per a les PAU. Els alumnes que vulguin obtenir la màxima nota podran presentar-se al màxim d’assignatures optatives possibles. D’aquesta manera, s’ofereix la possibilitat d'accedir a les places de les facultats amb notes de tall més altes.

ATENCIÓ PERSONALITZADA
L’equip docent procura oferir a l’alumnat una ajuda acadèmica i personal a través d’entrevistes entre tutors i alumnes. Es facilita abundant informació acadèmica per a una bona orientació universitària.

INSTAL·LACIONS
La secció de Batxillerat disposa d'un pavelló independent amb instal·lacions pròpies: dos laboratoris de química i biologia, i dos aules d’informàtica.

ITINERARIS
Els alumnes de batxillerat poden escollir entre 3 itineraris diferents. Aquests itineraris donen accés a més de 120 titulacions universitàries.

  • CIÈNCIES I TECNOLOGIA
    S’adreça a l’alumnat interessat en les ciències experimentals, les matemàtiques, el món dels processos tecnològics o els aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.

  • CIÈNCIES SOCIALS
    S'adreça als interessats en les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d'oci.

  • HUMANITATS
    S'adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb les ciències humanístiques, els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals i l’aprofundiment en la història


220405_pmacm_206-2698.jpg
220405_pmacm_224-2699.jpg
220405_pmacm_422-2700.jpg
Omple el següent formulari per demanar més informació: