Educació Infantil

Avantis és el centre d'educació infantil de Pineda i Xaloc. Està situat al costat dels dos col·legis, a l'àrea metropolitana de Barcelona, a prop de la moderna Plaça d'Europa, a la Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat.

Es tracta d'un nou concepte d'educació per a nens i nenes des dels 0 als 6 anys; consta d’un tram privat que correspon a la Llar d’Infants (alumnes de 0 a 2 anys) i d’un tram concertat, el Cicle Inicial, per alumnes de 3 fins als 6 anys.

La missió d’Avantis és garantir el desenvolupament integral de cada alumne, a través d'un ensenyament de qualitat obert a tothom, compromès amb l'avantguarda pedagògica i les necessitats socials i recolzat en el sentit cristià de la vida.

Les característiques de la nostra acció educativa estan vinculades a l'educació en valors, entre els quals hi destaquen l'alegria, l'amistat, l'esforç -que es concreta amb l'adquisició d'hàbits-, la sinceritat i l'obediència unida al reconeixement natural de l'autoritat.

Aquests objectius es desenvolupen a través de l'atenció personalitzada. L'educació que oferim se centra en l’atenció individual, que afavoreix l'optimització de les capacitats de cada alumne, de manera que s'aconsegueix un major i més complet desenvolupament personal. El col·legi duu a terme la seva missió comptant sempre amb el paper imprescindible dels pares, que són els principals educadors dels seus fills. Per això posa a disposició de les famílies els mitjans que proporciona l'Escola de Pares del col·legi i el servei Work and Family, que contribueix a la integració de la vida familiar i laboral.

Els alumnes d’Avantis tenen la possibilitat de continuar la seva formació als centres Pineda i Xaloc. D’aquesta manera garantim una educació de qualitat des dels 0 anys fins a la incorporació dels alumnes a la universitat o al món laboral.
 
 
 
 
Per demanar més informació ompli el següent formulari: