Educació Secundària (PAI)

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn els últims cursos de l’educació bàsica, dels 12 als 16 anys. Són quatre anys pensats per aconseguir que cada alumne desenvolupi les habilitats que el permetran definir el seu itinerari acadèmic i professional posterior, amb una especial atenció al creixement personal durant aquest període especialment  important. El projecte educatiu de Xaloc s’articula al voltant d’un pla de formació personal supervisat pel tutor personal que tracta individualment l’alumne i assegura la comunicació entre el col·legi i la família. 

 

D’acord amb els nostres principis, donem molta importància a l’acció significativa al nostre voltant per produir un impacte positiu, compromesos amb els altres i amb la construcció d’un món més just i habitable.

 

El Programa dels Anys Intermedis del Batxillerat Internacional

 

El Programa dels Anys Intermedis (PAI) és el marc curricular en que   es desenvolupa el pla d’estudis i la metodologia de l’Educació Secundària. A partir d’un model exigent des del punt de vista acadèmic i innovador, ens proposem la formació de persones ben preparades, conscients del seu propi aprenentatge i de la seva responsabilitat, ciutadans d’una societat complexa i ben connectats amb el món real.

El Programa del Batxillerat Internacional a Secundària ofereix a cada alumne les eines necessàries per a la indagació a qüestions globals i locals, i es proposa formar joves pensadors, creatius, crítics i reflexius. Les matèries del currículum nacional de Catalunya estan integrades als grups d'assignatures del Programa dels Anys Intermedis per tal d'oferir un currículum complet i equilibrat, amb continguts i objectius d'aprenentatge dissenyats per garantir la millor educació i una mentalitat internacional.

Les matèries del PAI constitueixen una aproximació a l'aprenentatge de naturalesa conceptual, interdisciplinària i contextualitzada, fonamentada en una metodologia d'ensenyament construïda al voltant d'un pla de formació personal i del desenvolupament de les habilitats necessàries per a la formació d'una personalitat equilibrada, orientada a uns valors significatius i professionalment competent.

El PAI culmina amb el Projecte Personal, en què  cada alumne es planteja un repte d'aprenentatge i un producte que ha de generar. El projecte posa a prova les habilitats d'autonomia personal i la responsabilitat, i prepara els alumnes per al Batxillerat o per als  estudis postobligatoris posteriors.

 

 

El perfil de la comunitat d'aprenentatge de l'IB

El model de l' educació de l' IB es concreta en les activitats escolars en el desenvolupament dels atributs del perfil de la comunitat, que és expressió de les capacitats i responsabilitats que permeten transcendir el model curricular per aconseguir una veritable formació integral. Mitjançant els atributs, els alumnes actuen i demostren el seu compromís cap als altres i la comunitat que els envolta. Els atributs són els següents: