Educació Secundària (PAI)

VISIÓ ACADÈMICA GENERAL

L'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) a Xaloc es troba en ple procés d'implementació del Programa dels Anys Intermedis (PAI) del Batxillerat Internacional (IB). Es tracta d'un programa compatible amb el currículum establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i que apliquem a les nostres aules. D’aquesta manera, donem continuïtat a la nostra Primària Internacional i orientem cap al nostre Programa Diploma del Batxillerat Internacional.

El procés de programació curricular iniciat amb la concessió de la categoria de col·legi sol·licitant del PAI coincideix amb el procés d'adaptació a la LOMLOE. Així doncs, Xaloc es troba immers en un doble procés de revisió de les seves programacions i de la seva organització escolar.

El currículum del PAI determina posar especial èmfasi en els atributs de la comunitat de l’IB. Entre d’altres, un enfocament de l'ensenyament (metodologia constructivista, perspectiva interdisciplinària mitjançant la comprensió conceptual i una metodologia d'indagació) i de l’aprenentatge (habilitats i competències especials), així com una clara mentalitat internacional.

 

ATENCIÓ A ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECIALS

Xaloc admet qualsevol estudiant que vulgui seguir el nostre projecte educatiu i es compromet a cobrir les seves necessitats d'aprenentatge d'acord amb els recursos de què disposa. Tots els alumnes compten amb atenció educativa personalitzada canalitzada pel Tutor Personal.

L'equip directiu i el personal docent, mitjançant la planificació i el seguiment del departament d'orientació, treballen per reduir i eliminar les barreres per a l'aprenentatge mitjançant l'adopció de mesures universals (per a tots els alumnes), addicionals (d'atenció específica en circumstàncies especials i temporals) i intensives (en atenció a una necessitat especial).

 

EXÀMENS DE CAMBRIDGE

L’anglès és una prioritat del nostre programa curricular. El departament d’anglès prepara els alumnes de Secundària per obtenir els títols oficials de B2 i C1, segons el ritme de cadascú, entre PAI5 (4t ESO) i Batxillerat.

 

ÚS DE LA TECNOLOGIA

Les aules disposen de pissarra digital interactiva i els alumnes tenen accés a ordinadors portàtils a través de dues aules d’informàtica. A més, disposem de recursos mòbils que ens permeten fer ús de la tecnologia dins les aules ordinàries.

 

MARC HORARI

L'horari de tots els cursos de PAI 2 a PAI 5 (1r ESO a 4t ESO) és de 9.00 a 17.00, amb 30 minuts d’esbarjo al matí i 1h 30m al migdia per dinar.

 

INSTAL·LACIONS

La secció de Secundària es distribueix en tres pavellons amb instal·lacions pròpies: un laboratori de química, un de biologia, dues aules d’informàtica, diverses aules de desdoblament per grups i una biblioteca.220405_pmacm_194-2704.jpg
220405_pmacm_247-2705.jpg
220405_pmacm_249-2706.jpg
220405_pmacm_199-2707.jpg
220405_pmacm_412-2708.jpg
220405_pmacm_187-2709.jpg
Omple el següent formulari per demanar més informació.