Servei mèdic

Servei mèdic

El Col·legi té contractada una pòlissa d'assegurança amb una mútua per atendre els accidents produïts al Col·legi i a les sortides escolars i excursions.

El Col·legi té contractada una pòlissa d'assegurança amb una mútua per atendre els accidents produïts al Col·legi i a les sortides escolars i excursions.

En cas de malaltia o d’accident s’informarà a la família per tal que puguin recollir el seu fill, tret de situacions d’emergència, en les quals se seguirà el protocol del Departament d’Ensenyament. Quan el vinguin a buscar, a Secretaria es lliurarà el comunicat d’accidents corresponent, necessari per acompanyar-lo a la mútua que facilita l’assegurança del centre.

Altres Serveis