Opinions XalocXaloc
Enquesta a famílies de totes les etapes del col·legi Xaloc: Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. La taxa de resposta ha superat el 63 % i el nivell ha estat superior entre les famílies de Primària i Secundària.
 
 
 
Tracte del col·legi Xaloc a les famílies i als seus fills
L'atenció rebuda pels directius és considerada com a bona o excel·lent pel 83 %; percentatge molt similar a l'atenció rebuda pel professorat Per la seva banda, el treball del personal de secretaria és percebut com a bo o excel·lent pel 88 %
 
Formació acadèmica
El nivell acadèmic general del col·legi és valorat com a bo o excel·lent pel 94 %
En l'apartat de la preparació i capacitació del professorat, 91 %
 
L'ús de les tecnologies sembla adequat -bo o excel·lent- pel 86 % En Xaloc ens esforcem perquè els nostres alumnes finalitzin les diferents etapes d'estudis amb una elevada competència tecnològica, alhora que ens servim de la tecnologia per millorar l'aprenentatge dels alumnes en els diferents àmbits de coneixement.
 
El nivell d' anglès del col·legi Xaloc és puntuat com a bo o excel·lent pel 80 % i com regular pel 14 % L'anglès és la primera llengua estrangera a Xaloc. El seu aprenentatge es potencia amb la preparació dels alumnes per a les proves oficials de la universitat de Cambridge i la cooperació d' auxiliars de conversa nadius, que conversen amb els alumnes fora de l' aula, en grups reduïts i de manera regular, per millorar la seva competència oral.
 
 
Formació humana i cristiana
El 92 % de les famílies de Xaloc valoren com a bona o excel·lent la formació religiosa que reben els seus fills. El col·legi ofereix un servei de Capellania, atès per sacerdots de la Prelatura de l'Opus Dei, que està disponible per a pares i mares, professorat i personal d'administració i serveis, alumnat i Alumni que ho desitgin.
 
Una part rellevant d' aquesta transmissió de valors i ensenyaments es realitza de la mà del tutor personal que té cada alumne.  A Xaloc cada alumne té assignat un tutor personal. La tasca del tutor personal és ajudar les famílies a nodrir, cuidar i fomentar la personalitat de cada alumne. Amb aquest propòsit, cada tutor personal té un temps previst en el seu horari per dedicar-lo, de manera exclusiva, a cada alumne en entrevistes quinzenals. Aquest servei es valora com a excel·lent o molt bona pel 90 %
 
 
Escola de famílies Xaloc
 
La formació dels pares -organitzada conjuntament per l'AMPA de Pineda, Xaloc i Avantis- pretén ser una ajuda en l'educació dels fills. És assenyalada com a bona o excel·lent, a parts iguals, per un 87 %
 
L'Escola de Pares de Xaloc convoca durant el curs tres reunions de mares i pares. Es tracta d' una sessió general per curs i una sessió amb el tutor de cada classe. Després, hi ha un sopar informal al menjador del Col·legi per als pares i mares que vulguin quedar-se. També s'ofereixen cursos d'orientació familiar i activitats de formació cristiana.
 
Activitats solidàries impulsades per Xaloc
Des dels seus començaments, Xaloc ha estat un col·legi solidari. Es va fundar a la dècada dels seixanta en un dels suburbis de l'àrea metropolitana de Barcelona per donar formació, principalment, a fills de famílies de classe obrera.
 
 Actualment Xaloc vol, d'una banda, mantenir aquest esperit solidari dels seus orígens i, de l'altra, transmetre als seus alumnes la sensibilitat social. El 70 % li sembla bona o excel·lent la varietat d' activitats solidàries; el 18 % pensa que s'haurien d'organitzar més, i l'11 % no té una opinió.
 
Preocupacions dels pares
Un 42 % està preocupat per l'ús excessiu dels dispositius mòbils per part dels seus fills, un 25 % molt i un 24 % poc. La normativa de Xaloc sobre l'ús de dispositius mòbils li sembla adequada al 61 %, un 23 % no mostra la seva opinió, i un 13 % pensa que és permissiva. Arran d'aquesta enquesta el col·legi Xaloc va promoure una campanya, anomenada ESM (Espai sense mòbils), entre les famílies, personal i alumnes per potenciar la desconnexió.
 
D'altra banda, el 88 % dels pares pensa que el nivell de disciplina és l'adequat, un 7 % pensa que és insuficient i un 5 % excessiu.
 
Finalment, pel que fa a la càrrega de deures per a casa, el 79 % creu que és adequada, un 11 % excessiva, i un 9 % insuficient.
 
Instal·lacions de Xaloc
El 96 % opina que són bones o excel·lents, mentre que un 3 % va opinar que eren regulars.
Pel que fa a l'estat de les instal·lacions i el seu manteniment, un 50 % va opinar que era excel·lent i un 45 % va assenyalar que era bona.
 
Serveis del col·legi Xaloc
 
Menjador del col·legi Xaloc
Xaloc disposa de menjador i cuina propis. L'atenció dels alumnes està dirigida pels professors del Col·legi, que treballen per fer d'aquest servei una activitat formativa.
 
A les famílies se'ls va preguntar per la qualitat del menú, la varietat i la quantitat de menjar que se serveix.
 
Sobre la qualitat el 27 % el va qualificar com a bo i el 26 % normal, mentre que un 23 % va opinar que era millorable.
 
Pel que fa a la varietat i adequació, un 34 % va assenyalar que era bo, un 27 % normal i un 18 % millorable. Finalment, la quantitat va ser avaluada per un 30 % com a bona, un 32 % normal i un 22 % millorable.
 
 
Atenció psicopedagògica
El Departament d' Orientació de Xaloc és un servei intern d' orientació educativa, psicopedagògica i acadèmica, que atén tot l' alumnat de Xaloc i les seves famílies, en totes les etapes i ensenyaments que s' imparteixen en el centre. Les principals tasques que realitzem són detectar, valorar, assessorar, informar i tractar les necessitats educatives que puguin presentar els nostres alumnes, tant en l' àmbit acadèmic com emocional. El 43 % opina que és bona o excel·lent, el 18 % considera que podria ser millor, i el 32 % no va plantejar la seva opinió.
 
Comunicació del col·legi Xaloc a les famílies
El 89 % va mostrar la seva satisfacció amb la professionalitat del departament de comunicació i un 92 % va afirmar que la quantitat d'informació rebuda era l'adequada.
 
¿Recomanaries Xaloc a altres famílies?
A aquesta última pregunta un 96 % va afirmar que "segur que sí" o "més aviat sí" (66 % i 33 % respectivament)