Educació Primària (PEP)

FORMACIÓ INTEGRAL

A Xaloc volem ajudar a créixer persones amb caràcter equilibrat i competència professional, que puguin cooperar en la construcció d’un món més just amb una mentalitat oberta en un clima de llibertat i responsabilitat personal en tres dimensions: la dimensió del caràcter (íntegres, oberts, equilibrats, alegres i sensibles), la professional (preparats, treballadors, pensadors i bons comunicadors) i la social (solidaris i amb esperit de servei).

En col·laboració permanent amb les famílies, es potencia l’atenció personalitzada dels alumnes. És fonamental la implicació dels pares, que es concreta mitjançant la comunicació directa en les entrevistes amb el tutor, les reunions de pares i mares, i els cursos Family Enrichment per a pares i mares.PROGRAMA DE L’ESCOLA PRIMÀRIA

Xaloc és escola autoritzada del PEP, Programa de l'Escola Primària, de l'IB (International Baccalaureate). Aquest programa té un gran reconeixement internacional, perquè es manté com una opció estable, fiable i transformadora, que ofereix una educació transdisciplinària centrada en l'alumne. Gràcies al PEP, els alumnes experimenten un aprenentatge interessant, significatiu i pertinent, ja que aquest té lloc dins les assignatures tradicionals, entre elles i més enllà d’elles.

El PEP ofereix un marc curricular basat en la indagació que desenvolupa la comprensió conceptual de tots els aprenentatges. L’objectiu fonamental dels programes de l’IB és formar persones a nivell acadèmic, social i emocional, posant especial atenció en la mentalitat internacional que els ajuda a participar de forma global, responsable i significativa a crear un món millor i més pacífic en el seu dia a dia i més enllà de la realitat educativa.

El nostre projecte educatiu es basa en els valors cristians, centrats en la persona, i en els pilars següents: l’aprenentatge de les llengües, les matemàtiques i el coneixement del medi dins i fora de les Unitats d’Indagació Transdisciplinars, la utilització i l’aprofitament de la tecnologia i el treball cooperatiu. En aquest projecte es busca adquirir les competències bàsiques en un model d’atenció a la diversitat, amb l'assessorament psicopedagògic del Departament d'Orientació.


ANGLÈS

L’aprenentatge de l’anglès es fa a través de les tres àrees de la llengua que identifica el PEP (comunicació oral, comunicació visual i comunicació escrita) i s’aprenen des de tots els aspectes del currículum.

A l’apartat de la comunicació oral, els alumnes podran practicar l’idioma a les classes de Speaking individuals o en petits grups amb els professors especialistes d’anglès. A més, al llarg del curs escolar, a 5è i a 6è de primària es realitza la English Week, una setmana d’immersió lingüística amb professors natius externs a l’escola. Per altra banda els alumnes de 5è, 6è de Primària i 1r ESO que ho desitgin, durant el segon trimestre acadèmic, tenen la possibilitat de participar en una estada d’immersió lingüística a Irlanda, allotjats amb famílies i assistint a classe a escoles irlandeses.

A partir de 4t de Primària els alumnes tenen l’oportunitat de preparar-se i fer els exàmens oficials de Cambridge (STARTERS, MOVERS, FLYERS). Xaloc és centre preparador de Cambridge.

 

EDUCACIÓ AMB L'ESPORT

L’educació Personal, Social i Física forma part de la vida diària dels alumnes a l’escola. És part essencial del currículum i, a mesura que els alumnes van tractant els seus continguts de manera transdisciplinar i a l’assignatura, van entenent millor la seva importància i finalitat, essent aquesta desenvolupar una combinació d’habilitats que promoguin el desenvolupament físic, intel·lectual, emocional i social.

Les instal·lacions esportives de Xaloc disposen d’un camp de futbol 11, una pista d’atletisme de 400 metres, un camp de futbol 7 de gespa artificial i un pavelló poliesportiu amb vestidors propis.
ÚS DE LA TECNOLOGIA

Les aules disposen de pissarra digital interactiva i els alumnes tenen accés a ordinadors portàtils i altres dispositius, com a eina de suport metodològic per treballar de manera col·laborativa per desenvolupar el procés d’ensenyament i aprenentatge. A més, també des de primer de Primària, els alumnes poden accedir a l’aula d’ordinadors per treballar, de manera individual, en la realització de treballs fent servir eines d’ofimàtica, robòtica, el pla d’igualtat, etc.


ENTORN DE L'AULA

Els alumnes de Primària es distribueixen en tres edificis, un per cada Cicle. Cada edifici disposa de les aules-classes, les sales de professors per a atendre els alumnes i equipaments de música, plàstica, informàtica i robòtica. Les zones de lleure estan ben diferenciades segons les edats dels alumnes.

 Omple el següent formulari per demanar més informació.