Capellania

Capellania

Servei de Capellania atès per sacerdots de la Prelatura de l'Opus Dei. Disponible per a families, personal i alumnat que ho desitgin.

El col·legi ofereix un servei de Capellania, atès per sacerdots de la Prelatura de l’Opus Dei, que està disponible per a pares i mares, professorat i personal d’administració i serveis, alumnat i Alumni que ho desitgin.
A través d’un diàleg obert, els sacerdots atenen les consultes dels qui sol·liciten el seu consell espiritual i orientació personal.
Se celebra Missa a l’oratori de dilluns a divendres, a les 8.15h i a les 10.50h, els dies lectius. Els diumenges i dies de precepte, se celebra Missa a les 12.30h, excepte el mes d'agost.
A totes les celebracions litúrgiques s´ofereix el sagrament de la reconciliació.
Tots aquells que desitgin contactar amb la capellania de Xaloc poden fer-ho escrivint al correu electrònic capellania@xaloc.org.

Altres Serveis