Departament d'orientació

Departament d'orientació

Servei intern d'orientació educativa, psicopedagògica i acadèmica, que atén tot l'alumnat de Xaloc i les seves famílies.

El Departament d'Orientació de Xaloc és un servei intern d'orientació educativa, psicopedagògica i acadèmica, que atén tot l'alumnat de Xaloc i les seves famílies, en totes les etapes i ensenyaments que s'imparteixen al centre.

Les principals tasques que realitzem són detectar, valorar, assessorar, informar i tractar les necessitats educatives que puguin presentar els nostres alumnes, tant en l’àmbit acadèmic com emocional.

Per això comptem amb l'assessorament psicopedagògic de l'EAP (Equips d'Assessorament Psicopedagògic del Departament d'Ensenyament) i amb la col·laboració de la fundació TALITA.

El Pla d'Atenció a la Diversitat contempla el conjunt d'actuacions i mesures educatives, que garanteixen la millor resposta a les necessitats i diferències de tots i cadascun dels nostres alumnes en un entorn inclusiu, oferint oportunitats reals d'aprenentatge en el context educatiu ordinari.

El Departament d'Orientació s'encarrega de:

  • Realitzar avaluacions psicopedagògiques individuals amb els alumnes que ho necessiten.
  • Realitzar avaluacions generals per a millorar l'aprenentatge dels nostres alumnes i assessorar-los en els itineraris a seguir.
  • Coordinar i orientar les mesures d'atenció a la diversitat amb reforços educatius, adaptacions curriculars, plans individualitzats, derivacions a especialistes, etc.
  • Cooperar amb l'equip docent en la millora del procés d'aprenentatge i en l’assoliment de les competències bàsiques.
  • Facilitar l’orientació escolar i professional als alumnes i a les famílies.

Establir canals de comunicació amb les institucions i especialistes externs que treballen amb alumnes del centre.

Altres Serveis