Finalitza una etapa: els alumnes de 6è de Primària clouen el curs amb l'Exposició del BI titulada «Comencem a canviar el futur»

26/06/2024

Després de mesos de preparació a través d'Unitats d'Indagació, els alumnes van escollir un tema que els apassionés sobre com fer del món un lloc millor: el resultat va ser un èxit

Una de les claus fonamentals del Batxillerat Internacional (BI) en el PEP és l'Exposició: un treball de recerca per equips que brinda als alumnes de 6è de Primària que acaben l'etapa PEP, l'oportunitat d'aplicar i sintetitzar els coneixements, habilitats i comprensió conceptual que han adquirit durant tot el programa.

Enguany, els temes giraven entorn de la importància de ser agents actius del canvi: el món necessita que ens impliquem en la seva millora i, a més, hem de ser conscients que totes les nostres accions tenen les seves conseqüències, i és bo treballar perquè aquestes accions ens guiïn en la cerca del bé comú.

Per a la indagació i preparació de l'Exposició, els alumnes van ser tutoritzats per diversos professors de PEP i PAI, adquirint així les habilitats fonamentals per investigar, seleccionar, sintetitzar i narrar la informació que van exposar a professors, pares i alumnes a final de curs.

Ha estat tot un repte per a ells que poguessin expressar les seves inquietuds i que s'hagin estrenat en l'exposició oral davant d'un públic tan ampli.

Ara, per PAI!

Noticies relacionades