CONSELL ESCOLAR

A Xaloc està constituït el Consell Escolar en al qual participen representants del Col·legi, dels professors, dels pares i dels alumnes.

Es reuneixen trimestralment per tractar els assumptes que són de la seva competència, segons està previst per la llei.

 

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

   

PRESIDENT

Ramon Homs Marquès

   

SECTOR 1

TITULARITAT

 

Diego Almendáriz Gamboa

 

Xavier Martí Tarancón

 

Xavier Pifarré Badrinas

   

SECTOR 2

PROFESSORAT

 

Miguel Romero Medrán

 

Daniel Castilla Trujillo

 

Raúl Calle Martínez

 

Jordi Vilà Ayora

   

SECTOR 3

PARES O TUTORS DELS ALUMNES

 

Carles Andreu Bofill

 

Josep Comas Pejoan

 

Mª del Carmen Jaureguizar Ducable

 

America Torres Delgado

   

SECTOR 4

ALUMNES

 

Daniel López Ramajo

 

Eduardo Nolla Rodríguez

   

SECTOR 5

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 

Álex Porqueras Llopis