Activitats de formació cristiana

Els pares que ho desitgin poden participar en les diverses activitats de formació cristiana que s'ofereixen des del col·legi: acompanyament espiritual, recessos, xerrades doctrinals i classes de catecisme. Aquestes activitats són organitzades per l'Opus Dei. «L'activitat principal de l'Opus Dei consisteix a donar, a les persones que ho desitgin, els mitjans espirituals necessaris per viure com a bons cristians en mig del món», explicava el seu fundador, Sant Josepmaria Escrivà.


Els interessats en ampliar aquesta informació o en contactar amb un capellà poden adreçar-se a capellania@xaloc.org.


A l'oratori de Xaloc se celebra la Missa tots els diumenges i festius de precepte a les 12'30 h, excepte durant el mes d’agost.

 

Recessos mensuals organitzats per Xaloc:

Els segons dimarts de mes, de 19.45h a 21.00h.
Els dijous següents als segons dimarts de mes, de 18.30h a 19.45h.

 

Recessos mensuals organitzats per Pineda:

Els tercers dimarts (de 15.15h a 16.30h) i els dimecres de mes (de 17.15h a 18.15h).


Cursos de recés organitzats per Xaloc a Mas Castells:

Del 27 al 30 d'octubre de 2022.
Del 16 al 19 de febrer de 2023.
Del 4 al 7 de maig de 2023.

 

Cursos de recés organitzats per Xaloc a Brafa (oberts):

Del 23 al 25 de març de 2023.


Cursos de recés organitzats per Pineda a Can Soteras:

Del 10 al 13 de novembre de 2022.
Del 19 al 22 de gener de 2023.
Del 2 al 5 de març de 2023.


Cursos de recés organitzats per Pineda en règim obert a la mateixa escola:
Del 3 al 5 de febrer de 2023.
Del 21 al 23 d'abril de 2023.